Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 16 մայիս 2019թ. «ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՑԱԾՐԱՐԺԵՔ ՀՈՂԱՏԵՍՔԻՑ ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ԹԻՎ  ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ

  

Հիմք  ընդունելով գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վարույթը կասեցնելու մասին 16/05/2019թ. N Կ-15/05/2019-9-0037 որոշումը, Աշտարակի համայնքապատկան հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող հանձնաժողովի 16.05.2019թ. թիվ  04 արձանագրությունը այն մասին, որ սեփականատերեր Մարտիրոս Հովհաննեսի Մինասյանի /ծնվ. 21.08.1959թ./, Գագիկ Մարտիրոսի Մինասյանի /ծնվ. 05.09.1985թ./, Լևոն Մարտիրոսի Մինասյանի /ծնվ. 18.10.1990թ./ և Մարգարիտ Անդրանիկի Գալոյանի /ծնվ. 06.09.1962թ./ ընտանիքին Աշտարակի համայնքապետի  14.05.2019թ. N 250-Ա որոշմամբ հատկացված 0.3952 հա անօգտագործելի տարածքը փոխել ջրովի վարելահողի, ղեկավարվելով  ՀՀ Կառավարության 17.09.2009թ թիվ 1066-Ն որոշման 7-րդ կետի և <Տեղական  ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետի պահանջներով՝  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ե Մ

 

1. Մարտիրոս Հովհաննեսի Մինասյանի ընտանիքի կողմից փաստացի օգտագործվող 529-026 ծածկագրով 0.3952 հա անօգտագործելի ցածրարժեք հողատեսքը փոխադրել բարձրարժեք ջրովի վարելահողերի    շարքին: 

2.Քաղաքաշինության և հողօգտագործման,  ֆինանսատնտեսագիտական բաժիններին              /Ա. Մնացականյան, Շ. Վահանյան/

-Հողերի գրանցման մատյաններում կատարել համապատասխան փոփոխություներ և գրանցումներ, սույն որոշման մասին տեղեկացնել ՀԿԱԱԳԿՊԿ աշխատակազմի մարզերի միավորված ստորաբաժանմանը:

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԹՈՎՄԱՍ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ