Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 14 մայիս 2019թ. «ՌԱԶՄԻԿ ՍԱՐԳՍԻ ԲՈՑԻՆՅԱՆԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՄԲ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՏՆԱՄԵՐՁ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԻՑ ԱՎԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԱՍԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ԹԻՎ  ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ

  

Հիմք  ընդունելով Ռ. Բոցինյանի 07.05.2019թ. N 573 դիմումը, ըստ  կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիրը /26.05.2007թ ՍՄ 1426/, ղեկավարվելով  <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքի 35/24 հոդվածի և 10.06.2008թ-ին ընդունված <<Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին>> ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի՝ հողամասի վրա առկա շենք-շինությունները կառուցվել են մինչև 2001թ. չեն գտնվում ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի, այդ թվում` ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում, չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, չեն առաջացնում սերվիտուտ`

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Ե Մ

 

1. Ճանաչել  Աշտարակ համայնքում գտնվող, ժառանգությամբ  ձեռք բերված,  հողի սեփականատեր՝ Ռազմիկ Սարգսի Բոցինյանի /ծնվ. 23.05.1938թ./  սեփականության իրավունքը  /ծածկագիր 205-058/ 800քմ տնամերձ  հողամասից  ավել  օգտագործվող  300 քմ  հողամասի  նկատմամբ  /ընդամենը  1100քմ/: 

2.   Քաղաքաշինության և հողօգտագործման  բաժնին /Ա. Մնացականյան / 

-Հողերի գրանցման մատյաններում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և գրանցումներ:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԹՈՎՄԱՍ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ