Աշտարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1351Դ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. վճար, <Ա. Մուրադյան> ՀՈԱԿ/ 9004450022325000Ամսական  Ընտրել
1351 ՏԵՂԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ  5000Ամսական  Ընտրել
1351Ե ՏԵՂԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. վճար, <Մանուշակ> ՀՈԱԿ/ 9004450022405000Ամսական  Ընտրել
1351Զ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. միջոց, <Հովիկ> ՀՈԱԿ/ 9004450022575000Ամսական  Ընտրել
1351Ը ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. միջոց, <Արևիկ> ՀՈԱԿ/ 9004450022735000Ամսական  Ընտրել
1149Ա -հոգեհանգստի ծիսակատարությունների ծառայություն 900445002521500000Տարեկան  Ընտրել