Աշտարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900445101307300000Տարեկան200000 Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9004451016121500   Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90044510152150000   Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510125711000Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Բ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9004451012735000Եռամսյակային0-10001 Ընտրել
1149 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900445101679100000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900445101240250000Տարեկան250000-500000 Ընտրել
1140Զ Վիճակախաղերի կազմակերպման համար  150000Տարեկան100000-150000 Ընտրել
1142Գ Այլ արտաքի գովազդի համար 9004451016121500Ամսական  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900445101299300000Տարեկան200000 Ընտրել
1351Դ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. վճար, <Ա. Մուրադյան> ՀՈԱԿ/ 9004450022325000Ամսական  Ընտրել
1351 ՏԵՂԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ  5000Ամսական  Ընտրել
1351Ե ՏԵՂԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. վճար, <Մանուշակ> ՀՈԱԿ/ 9004450022405000Ամսական  Ընտրել
1351Զ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. միջոց, <Հովիկ> ՀՈԱԿ/ 9004450022575000Ամսական  Ընտրել
1351Ը ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. միջոց, <Արևիկ> ՀՈԱԿ/ 9004450022735000Ամսական  Ընտրել
1149Ա -հոգեհանգստի ծիսակատարությունների ծառայություն 900445002521500000Տարեկան  Ընտրել