Աշտարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 2200011000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900445101307200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90044510133150000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9004451016121500Ամսական  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90044510152150000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510125721000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9004451012735000Եռամսյակային  Ընտրել
1148 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/Ճաշարան,սրճարան,բարեր/ 90044510166120000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 10001000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900445101679100000Տարեկան  Ընտրել
1147 Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում կրպակներում տեխնիկական վառելիքի թույլտվության համար 90044510165360000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա Առևտրի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Վիճակախաղերի կազմակերպման համար  150000Տարեկան150000 Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900445101299300000Տարեկան  Ընտրել
1149Ա -հոգեհանգստի ծիսակատարությունների ծառայություն 900445002521500000Տարեկան  Ընտրել
1137Բb դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9004451061085000Եռամսյակային  Ընտրել
1142b թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9004451061321500Ամսական  Ընտրել
1137Աm դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510819528000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աo դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451140525000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աю դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510222221000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աg դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451271535000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աt դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451280525000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աl դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044512404428000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աh դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451230535000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ