Աշտարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 2200011000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900445101307200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90044510133150000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9004451016121500Ամսական  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90044510152150000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510125711000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 90044510127311000Եռամսյակային  Ընտրել
1148 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/Ճաշարան,սրճարան,բարեր/ 9004451016613000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 40001000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900445101679100000Տարեկան  Ընտրել
1147 Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում կրպակներում տեխնիկական վառելիքի թույլտվության համար 90044510165360000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա Առևտրի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Վիճակախաղերի կազմակերպման համար  150000Տարեկան150000 Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900445101299300000Տարեկան  Ընտրել
1149Ա -հոգեհանգստի ծիսակատարությունների ծառայություն 900445002521500000Տարեկան  Ընտրել
1137Բb դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9004451061085000Եռամսյակային  Ընտրել
1142b թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9004451061321500Ամսական  Ընտրել
1136a գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004451050505000   Ընտրել
1137Աm դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510819511000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աo դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451140525000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աю դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510222211000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աg դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451271535000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աt դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451280525000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աl դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044512404442000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աh դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451230535000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աd դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451090525000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աy դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510704911000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աp դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451151095000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աq դա) Ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվությունից 90011510817822000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աn դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9004451220555000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աs դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510305514000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աu դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044513004118500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աx դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044512505811000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աb դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044510605810000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աэ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044512605614000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Աя դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90044511905111000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ