Այսօր: Չորեքշաբթի, 29 Նոյեմբերի 2023թ.
Աշտարակի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 4
ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 17
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՍՈՍ ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ_ԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՇԱՀԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Հողային օրենսգրքի>> 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 21-րդ ենթակետով, հիմք ընդունելով <<Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 1274-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հողերի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և դրա փոխհատուցման սկզբունքները>> վերտառությամբ N 1 և N 2 հավեվածի պահանջները, Աշտարակ համայնքի ավագանին՝

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1. Համաձայնություն տալ համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը՝ Աշտարակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող, հանրության գերակա շահ ճանաչված ներքոհիշյալ հողամասերը առաջարկված փոխհատուցման գումարներով օտարել Հայաստանի Հանրապետությանը.

1.1 ծածկագիր 02-022-0104-0001 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0104-0005 (մակերես 18,46 քմ՝ 3991 (երեք հազար ինը հարյուր իննսունմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.2 ծածկագիր 02-008-1147-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-008-1147-0003 (մակերես 1,4 քմ՝ 303 (երեք հարյուր երեք) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.3 ծածկագիր 02-022-0105-0012 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0105-0014 (մակերես 437 քմ՝ 94479 (իննսունչոսր հազար չորս հարյուր յոթանասունինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-022-0105-0015 (մակերես 39.12 քմ՝ 8458 (ութ հազար չորս հարյուր հիսունութ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.4 ծածկագիր 02-022-1123-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-1123-0003 (մակերես 41.1 քմ՝ 8886 (ութ հազար ութ հարյուր ութսունվեց) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.5 ծածկագիր 02-022-0107-0004 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0107-0014 (մակերես 39.69 քմ՝ 8581 (ութ հազար հինգ հարյուր ութսունմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-022-0107-0015 (մակերես 89.32 քմ՝ 19311 (տասնինը հազար երեք հարյուր տասնմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.6 ծածկագիր 02-022-0115-0002 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0115-0009 (մակերես 90,75 քմ՝ 19620 (տասնինը հազար վեց հարյուր քսան) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-022-0115-0010 (մակերես 414,27 քմ՝ 89565 (ութսունինը հազար հինգ հարյուր վաթսունհինգ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.7 ծածկագիր 02-022-0115-0002 ջրային նշանակության ջրային հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0115-0008 (մակերես 43,45քմ՝ 9394 (ինը հազար երեք հարյուր իննսունչորս) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.8 ծածկագիր 02-022-0114-0071 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0114-0115 (մակերես 43,54քմ՝ 9413 (ինը հազար չորս հարյուր տասներեք) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.9 ծածկագիր 02-022-1120-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-1120-0003 (մակերես 14,16քմ՝ 3061 (երեք հազար վաթսունմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.10 ծածկագիր 02-022-0113-0001 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0113-0056 (մակերես 109,6 քմ՝ 23696 (քսաներեք հազար վեց հարյուր իննսունվեց) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-022-0113-0054 (մակերես 50,57 քմ՝ 10933 (տաս հազար ինը հարյուր երեսուներեք) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.11 ծածկագիր 02-022-0113-0028 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0113-0057 (մակերես 111,04 քմ՝ 24007 (քսանչորս հազար յոթ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.12 ծածկագիր 02-022-0111-0010 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-022-0111-0011 (մակերես 23,4 քմ՝ 5059 (հինգ հազար հիսունինը) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.13 ծածկագիր 02-109-0664-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0664-0003 (մակերես 23,36քմ՝ 11471 (տասնմեկ հազար չորս հարյուր յոթանասունմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.14 ծածկագիր 02-109-0667-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0667-0006 (մակերես 8 քմ՝ 3928 (երեք հազար ինը հարյուր քսանութ) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0667-0007 (մակերես 32.68 քմ՝ 16048 (տասնվեց հազար քառասունութ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.15 ծածկագիր 02-109-0663-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0663-0004 (մակերես 101,31 քմ՝ 49748 (քառասունինը հազար յոթ հարյուր քառասունութ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.16 ծածկագիր 02-109-0667-0005 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0667-0008 (մակերես 14.9 քմ՝ 6362 (վեց հազար երեք հարյուր վաթսուներկու) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.17 ծածկագիր 02-109-0669-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0669-0009 (մակերես 9 քմ՝ 4419 (չորս հազար չորս հարյուր տասնինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0669-0007 (մակերես 31 քմ՝ 15223 (տասնհինգ հազար երկու հարյուր քսաներեք) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.18 ծածկագիր 02-109-0230-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0230-0052 (մակերես 65.58 քմ՝ 32203 (երեսուներկու հազար երկու հարյուր երեք) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0230-0054 (մակերես 63.13 քմ՝ 31000 (երեսունմեկ հազար) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.19 ծածկագիր 02-109-0230-0023 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0230-0053 (մակերես 17,32 քմ՝ 8505 (ութ հազար հինգ հարյուր հինգ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.20 ծածկագիր 02-109-0670-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0670-0005 (մակերես 2.63 քմ՝ 1291 (հազար երկու հարյուր իննսունմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.21 ծածկագիր 02-109-0670-0003 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0670-0004 (մակերես 3,56 քմ՝ 1748 (հազար յոթ հարյուր քառասունութ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.22 ծածկագիր 02-109-0674-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0674-0004 (մակերես 16 քմ՝ 7857 (յոթ հազար ութ հարյուրն հիսունյոթ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.23 ծածկագիր 02-109-0677-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0677-0006 (մակերես 37,63 քմ՝ 18478 (տասնութ հազար չորս հարյուր յոթանասունութ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.24 ծածկագիր 02-109-0677-0003 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0677-0007 (մակերես 44,6 քմ՝ 21901 (քսանմեկ հազար ինը հարյուր մեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.25 ծածկագիր 02-109-0679-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0679-0005 (մակերես 15,71 քմ՝ 7714 (յոթ հազար յոթ հարյուր տասնչորս) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.26 ծածկագիր 02-109-0682-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0682-0004 (մակերես 12,14 քմ՝ 5961 (հինգ հազար ինը հարյուր վաթսունմեկ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.27 ծածկագիր 02-109-0692-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0692-0004 (մակերես 32,57 քմ՝ 15993 (տասնհինգ հազար ինը հարյուր իննսուներեք) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.28 ծածկագիր 02-109-0218-0001 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0218-0063 (մակերես 3.64 քմ՝ 1787 (հազար յոթ հարյուր ութսունյոթ) դրամ փոխհատուցման գումար).

1.29 ծածկագիր 02-109-0208-0001 գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0208-0068 (մակերես 9 քմ՝ 4419 (չորս հազար չորս հարյուր տասնինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0208-0071 (մակերես 9 քմ՝ 4419 (չորս հազար չորս հարյուր տասնինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0208-0070 (մակերես 9 քմ՝ 4419 (չորս հազար չորս հարյուր տասնինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0208-0069 (մակերես 9 քմ՝ 4419 (չորս հազար չորս հարյուր տասնինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0208-0072 (մակերես 9 քմ՝ 4419 (չորս հազար չորս հարյուր տասնինը) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0208-0067 (մակերես 23,08 քմ՝ 11336 (տասնմեկ հազար երեք հարյուր երեսունվեց) դրամ փոխհատուցման գումար),.

1.30 ծածկագիր 02-109-0217-0001 գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողամասից առանձնացնել ծածկագիր 02-109-0217-0019 (մակերես 275.1 քմ՝ 135088 (հարյուր երեսունհինգ հազար ութսունութ) դրամ փոխհատուցման գումար), 02-109-0217-0020 (մակերես 23.24 քմ՝ 11412 (տասնմեկ հազար չորս հարյուր տասներկու) դրամ փոխհատուցման գումար):


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԹՈՎՄԱՍ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՍՈՍ ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ն.ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒ 7
/0232/3-10-26
ashtarakmunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10018633@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner