Այսօր: Հինգշաբթի, 30 Մայիսի 2024թ.
Աշտարակի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 172
ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 
Մասնակցե՛ք Աշտարակ համայնքի զարգացմանը
Ընթացիկ փուլ՝
Ashtarak2-2.jpg

Աշտարակի համայնքապետարանը ս/թ. փետրվարի 14-ի համայնքի ավագանու N 13-Ա որոշմամբ, 2023 թվականի համայնքի բյուջեում պլանավորել է 10.0 մլն (տասը միլիոն) ՀՀ դրամ՝ մասնակցային բյուջետային գործընթաց և կառավարում իրականացնելու՝ քաղաքացիների հետ առավել արդյունավետ և սերտ կապն ապահովելու նպատակով: Շնորհիվ ստեղծված հնարավորությունների, Աշտարակ համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն համայնքապետարանի հետ համատեղ բարելավելու իրենց բնակավայրը՝ ավելի հարմարավետ և գրավիչ դարձնելով համայնքի կյանքը: Միևնույն ժամանակ առաջարկների այս հարթակը քաղաքացիներին հուզող խնդիրները հավաքելու համակարգ է և լուծումների միասնական որոնման միջոց: Այս էլեկտրոնային գործիքն ավելի շոշափելի կդարձնի «մասնակցային կառավարում» հասկացությունը:

Սպասում ենք ձեր առաջարկներին։

Լրացված մասնակցության հայտը խնդրում ենք կցել ներկայացվող առաջարկին։

Ավարտված է (25/12/2023)
 
Ընթացքում է 01/02/2023-25/12/2023
Առաջարկների ընդունում 15/02/2023-01/06/2023
Հրապարակվող առաջարկների ընտրում, հանրային քննարկում 01/06/2023-15/06/2023
Հրապարակված առաջարկների քվեարկություն 17/06/2023-17/07/2023
Հաղթող առաջարկների բացահայտում 19/07/2023-26/07/2023
Հաղթած առաջարկների իրագործման պլանավորում 27/07/2023-15/08/2023
Հաղթած առաջարկների իրագործում 16/08/2023-25/12/2023
Գործընթացի արդյունքների ներկայացում 26/12/2023-31/12/2023
ShowTimeTable
Արդյունքներ
Առաջարկներ
Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի 22 և 25Ա հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքերի բակերում խաղահրապարակի կառուցման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում   Սահականուշ Կարապետյան   16 մայիս 2023 Ծրագրի հիմնական նպատակն է` նպաստել Աշտարակ քաղաքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների պայմանների և որակի բարելավմանը: Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բակերում խաղահրապարակի կառուցման, տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ծրագրով նախատեսվում է ապահովել ավելի լավ հանգստի պայմաններ և խթանել երեխաների առողջ զարգացումը քաղաքում: Երեխաների խնամքի և հանգստի կազմակերպման համար քաղաքում անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը հանդիսանում է գերակա խնդիր: Ծրագրից կօգտվեն` Աշտարակ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բնակչությունը, թվով` 540 (այդ թվում` 275 կին, 81 երեխա): Թվով 180 տնտեսությունների կենսամակարդակի բարձրացում: Ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր է համայնքի զարգացման համար, Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի 22 և 25Ա հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները բազմիցս են բարձրացնում վերոնշված խնդիրը, հաշվի առնելով պահանջարկի մեծացումը, շատ նպատակահարմար է համայնքում ունենալ բազմաբնակարան շենքերի բակերում բարեկարգված խաղահրապարակներ: Խաղահրապարակի կառուցումը կնպաստի ոչ միայն բնակավայրի կյանքի բարելավմանը, այլ նաև երեխաների ժամանցի կազմակերպման կենտրոնի դեր կունենա 4 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների համար։ Ծրագրի պահանջվող միջոցների չափը կազմել է՝ 10 000 000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամ: Ծրագիրը կիրականացվի մասնակցային բյուջետային գործընթացի շրջանակներում համայնքի ֆինանսավորմամբ։
135 1
Կանաչ համայնք և բարեկարգում
Աշտարակ քաղաքի դեպի կախովի կամուրջ տանող աստիճանների և լուսավորության համակարգի վերանորոգում և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում   Սաթենիկ Աղումյան   25 մայիս 2023 Ծրագրի հիմնական նպատակն է` Աշտարակ քաղաքի ճարտարապետական տեսքի արդիականացումը, արդյունքում բարեկարգ, հարմարավետ կախովի կամուրջ՝ վերանորոգված աստիճաններով և դեկորատիվ լուսատուներով կհանդիսանա քաղաքի տեսարժան վայր և կնպաստի զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը: Աշտարակի կախովի կամուրջը կառուցվել է 1979 թվականին և իրար է կապում Քասախի կիրճի երկու մասերը` զգալիորեն կրճատելով քաղաքի երկու հատվածների միջև եղած հեռավորությունը: Քաղաքի բնակիչների և հյուրերի հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելը հանդիսանում է գերակա խնդիր, որի լուծման նպատակով իրականացվում են նոր և գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքների տարածքների բարեկարգման, ու պահպանման աշխատանքներ: Քաղաքին յուրահատուկ տեսք ու թարմություն կտա վերանորոգված կախովի կամուրջը։ Քաղաքի բնակիչները բազմիցս են բարձրացնում այս խնդիրը, հաշվի առնելով պահանջարկի մեծացումը, շատ նպատակահարմար է քաղաքում ունենալ բարեկարգ, ներկայանալի և անվտանգ կամուրջ: Նկատելի արդյունքներ կգրանցվեն նաև տուրիզմի ոլորտում։ Տուրիզմը համարվում է համայնքի զարգացման գերակա ոլորտներից, ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ արդյունքում ակնկալում ենք ներգնա և արտագնա տուրիստների թվի ավելացում։ Ծրագրի վերջնական ընտրությունը կատարվել է հանդիպում քննարկումների արդյունքում, որին մասնակցել են քաղաքի բնակիչները և համայնքի ավագանին։ Ծրագրի անմիջական շահառու են հանդիսանում Աշտարակ քաղաքի բնակչությունը, թվով` 20851 (այդ թվում` 8549 կին, 3962 երեխա): Աշտարակ քաղաքի տնտեսությունների թիվը կազմում է` 5213 Աշտարակ քաղաքի վարչական տարածքը կազմում է շուրջ` 15493,47 հա։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է բնակավայրի տարածքում առկա առևտրի և ծառայություններ մատուցող կետերի գործունեության ծավալների ավելացում: Ծրագրի պահանջվող միջոցների չափը կազմել է՝ 20 000 000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ։ Ծրագրի արժեքը կհստակեցվի նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները ձեռք բերելուց հետո։ Ծրագիրը կիրականացվի մասնակցային բյուջետային գործընթացի շրջանակներում համայնքի ֆինանսավորմամբ։
348 45
Կանաչ համայնք և բարեկարգում
Աշտարակի կենտրոնական հրապարակում կտեղադրվի մեծ LED էկրան   Ալինա Խաչատրյան   29 մայիս 2023 Ծրագիրը կիրականացվի մասնակցային բյուջետային գործընթացի շրջանակներում համայնքի ֆինանսավորմամբ, այն կծառայի որպես տեղեկատվության հարթակ։ Էկրանի միջոցով հնարավոր կլինի ինչպես համայնքի բնակիչներին, այնպես էլ համայնք այցելած զբոսաշրջիկներին ծանոթացնել իրականացված ծրագրերին, ուղիղ միացմամբ հեռարձակել ավագանու նիստերը, անցորդներին տեղեկացնել սպասվող միջոցառումների, հանրային քննարկումների մասին և ՏԻՄ գործունեությունը դարձնել առավել թափանցիկ: Ծրագրի արդյունքում հնարավոր կլինի նաև ամռան ամիսներին երիտասարդների և համայնք այցելած զբոսաշրջիկների համար բացօթյա միջավայրում ապահովել համերգային ուրախ երեկոներ, կազմակերպել ֆիլմերի կամ ֆուտբոլային խաղերի դիտումներ։ Ծրագրի պահանջվող միջոցների չափը կազմել է՝ 10 000 000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամ:
73 1
Այլ
Աշտարակ քաղաքի երիտասարդական կենտրոնի հիմնում   Վռամ Թորոսյան   30 մայիս 2023 Ծրագրի հիմնական նպատակն է` նպաստել Աշտարակ համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների պայմանների և որակի բարելավմանը: Աշտարակ քաղաքի երիտասարդական կենտրոնի հիմնումը երիտասարդների նախաձեռնությամբ և Աշտարակի համայնքապետարանի աջակցությամբ իրականություն կդառնա։ Նախաձեռնող երիտասարդների հետ տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ պարզ է դառնում, որ նախաձեռնությունը կվերածվի հստակ գործողությունների։ Երիտասարդական կենտրոնն անշուշտ, իր դրական ազդեցությունը կունենա համայնքի երիտասարդների ինքնաբացահայտման, զարգացման, քաղաքացիական ակտիվ վարքի ձևավորման վրա։ Վստահ ենք, որ կենտրոնում կազմակերպվելիք կրթական, մշակութային, սպորտային, ինտելեկտուալ, ժամանցային միջոցառումները կնպաստեն համայնքային կյանքի աշխուժացմանը, երիտասարդական ներուժի բացահայտմանն ու զարգացմանը, երիտասարդներին կուղղորդեն համայնքային որոշումների կայացման գործում ակտիվ մասնակցության դրսևորմանը։ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ . Կրթություն . Զբաղվածություն . Ժամանցի կազմակերպում . Առողջ ապրելակերպի խթանում . Մասնագիտական կողմնորոշում Ծրագրից կօգտվեն` բնակավայրի շուրջ 160 պատանի։ Աշտարակ քաղաքի բնակչությունը, թվով` 20 850: Ծրագրի պահանջվող միջոցների չափը կազմել է՝ 8 000 000 (ութ միլիոն) ՀՀ դրամ: Ծրագիրը կիրականացվի մասնակցային բյուջետային գործընթացի շրջանակներում համայնքի ֆինանսավորմամբ։
80 2
Գիտություն և նորարարություն
«Աշտարակ» երիտասարդական զարգացման կենտրոն   Ռազմիկ Մնացականյան   30 մայիս 2023 Ծրագրի նպատակն է համայնքի զարգացման տեսանկյունից՝ ստեղծել ապահով, ստեղծարար ու աջակցող միջավայր Աշտարակ համայնքի 12-18 տարեկան երիտասարդների ու պատանիների համար՝ նրանց կարիքների ու հետաքրքրությունների, կրթության, անձնային աճի ու զագացման համար, նպատակ ունենալով հասնելու՝ 1. Սոցիալական համախմբվածության։ Խթանելով միասնությունն ու ներառականությունը համայնքում՝ նպաստելով սոցիալական ներառմանն ու հավասար հնարավորությունների ստեղծման երիտասարդության համար։ 2. Մարդկային կապիտալի զարգացում։ Ներդրում անել կրթության և հմտությունների բարելավման մեջ հանուն համայնքի մարդկային կապիտալի զարգացման ու սովորեցնել նրանց գործիքներ համայնքային զարգացմանը խթանելու համար։ Այսինքն շահառուները ծրագրի ընթացքում դառնալու են համայնքի զարգացման երիտասարդ դերակատարներ։ 3. Երիտասարդների ներառում և ակտիվ քաղաքացիություն։ Խթանել երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը, ծրագրերի ու նախաձեռնությունների պլանավորմանն ու իրականցմանը, նպաստելով նրանց համայնքապատկանության բարձրացմանն ու համայնքի հանդեպ պատասխանատվության ավելացմանը։ 4. Համայնքային համագործակցություններ և գործընկերություն։ Համագործակցել տեղական ու համայնքային կառույցների, ՀԿ-ների, մասնավոր հատվածի հետ՝ հանուն համայնքի զարգացման։ 5. Համայնքային կայուն զարգացում։ Կիրառել կայուն միջազգային փորձառություններ, ապահովել ու հաստատել երկարաժամկետ գործընկերություններ ու ծրագրային միջոցառումներ, ապահովելով դրական համայնքային զարգացում։ Ծրագրային առաջարկն ամբողջությամբ այստեղ՝ https://docs.google.com/document/d/1RBQFjdlQ4LabIGDXUS7z-f3p9_QvUQjz/edit?usp=sharing&ouid=113142471883478942292&rtpof=true&sd=true Ծրագրային բյուջեն՝ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wBkzJTQxtAiUUhcWuoXi9Mb5QPoa5DxuAXAxHeGXcO8/edit?usp=sharing
187 7
Այլ
  • Կարծիքներ

Ձեր կարծիքը կարևոր է

Անհայտ օգտատեր 6 ամիս առաջ
Առաջարկում եմ Վ.Պետրոսյան փողոցով անցնող մայր առուն ինչ որ ձեւով ծածկել ( կամրջակներով եւ երկաթե ճաղավանդակներով) ։ Արդյունքում փողոցը մոտ կես մետր կլայնանա, առուն էլ մաքուր կմնա։
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 7 ամիս առաջ
Ո՞ր առաջարկն /առաջարկները/ է հաղթող ճանաչվել
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 10 ամիս առաջ
Ակտիվացրեք քաղաքացիների մասնակցությունը քվեարկությանը։
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 13 ամիս առաջ
Սա միայն Աշտարակինա պատկանում թե նաև շրջակա գյուղերին
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 13 ամիս առաջ
Առաջարկ չկա այս համայնքում?
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Կցված "ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ" վերաբերում է ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻՆ։ Արդյո՞ք ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ է տրամադրվելոի։ Եթե այդպես չէ, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ ուղղել և հայտի ձևը։
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Ի՞նչ եղանակներով են համայնքի բնակիչները տեղեկացվել այս նախաձեռնության մասին: Առաջարկները կարող են ներկայացվել "Ուղարկել առաջարկ" կոճակի միջոցով:
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Հարգելի քաղաքապետարան Արա 1 թաղամասի գազաֆիկացմանը աջակցեք։
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Հարգելի պատկան մարմիններ,խնդրում եմ մեծահասակների համար որևէ ժամանցի ցերեկային կենտրոն հիմնեք,որտեղ կարող են հավաքվել մեր քաղաքի մեծահասակները։Նրանք հիմա ոչ մի զբաղմունք չունեն։Կարելի է հիմնել կենտրոն,որտեղ կզբաղվեն մեր մեծերի օգտակար և հաճելի ժամանցի իրականացմանը,ինչու չէ,նաև կազմակերպել այցեր մշակութային վայրեր, տեսարժան վայրեր,թատրոն ,ցուցահանդես ,տուրեր և այլն,թեկուզ վճարովի տարբերակով։Վատահ եմ,որ կարժանանա ձեր ուշադրությանը։ Շնորհակալություն
Պատասխանել
Nona Abazyan 14 ամիս առաջ
Շնորհակալություն սույն հրապարակման համար։ Իսկապես կա բարեկարգման գաղափար, և ես՝ ինքս, ցանկում էի դիմել համայնքային ղեկավարությանը։ Աշտարակի քաղաքի կենտրոնում կա լուրջ խնդիր։ Կենտրոնական հատվածում՝ երաժշտական դպրոցի հետնամասում կա մի կիսավեր հին քաղաքային զուգարան, որը երիտասարդների, անչափահասների և կասկածելի մարդկանց համար դարձել է հավաքատեղի ու Աստված գիտե, թե ինչ են ծխում կամ խմում այդ տարածքում, հատկապես անչափահասները։ Երբևիցէ չեմ նկատել, որ ոստիկանության ուշադրության ներքո լինի կամ վերահսկվի այդ տարածքը, երևի դրա համար էլ դարձել է կասկածելի մարդկանց ու անչափհասների հավաքատեղին։ Առաջարկում եմ, տարածքը մաքրել, բարեկարգել, քանդել կիսավեր հին շինությունը և ցանկապատել, որ նորից չախտոտեն և տարածքը վերահսկել համապատսխան մարմինների կողմից։
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Kxndrem jri xndir@ lucel Nerses Ashtarakecu poxocum,kentronakan mas e  hraparak@ bayc jur chenq unenum
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Խնդրում ենք գյուղերից դեպի Աշտարակ քաղաք երթուղային միկրոավտոբուսներ ավելացրեք,որոնք կերթևեկեն գոնե 30 րոպեն մեկ 🙏Շնորհակալություն
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Խնդրում ենք Արա 2 թաղամասի ջրի և ճանապարհի հարցում անտարբեր չլինել նախապես շնորհակալություն.
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Ara 2  taxamasi  chanaparhn  u xmelu  jri  harcerin vor xndrem kanradarnaq.
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Barev dez es Im srti cankutyun em haytnum vor tigran metsi 31 shenqn lini jermakayun ev unrwa xaxahraparak.Injpes naev kxndrdi vor axbanoc chdardznen taratsqn vsrdzov bnakvoxnern.Snorhakalutyun
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Բարև ձեզ, խնդրում ենք բսրեկարգեք Ն. Աշտարակեցու 88/12 շենքի բսկը։ Բակը ամբողջովին քանդված է, նստարաններ լինեն ,որ գոնե շենքի մեծահասակները դուրս գան,մի քիչ նստեն, երեխաները վազվզեն խաղան։ իմ երեխան երկու անգամ ընկել է բակում ու շատ լուջ վնասվել՝ մեծ ֊ մեծ փոսերի պատճառով։     նախապես շնորհակալություն
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Ես շատ եմ խնդրում որ Մուղնի թաղամասի մի հստված կա գոնե քանդած ասֆալտ լցնեն ես եղել եմ քաղաքապետարանում Շանթի մոտ վիդեոներ եմ ցույց տվել ասեցին որ կինոյի թաղը հենց քանդեն դա կբերեն բայց չբերեցին շատ եմ խնդրեւմ մի փոքր հատված էմի բան արեք ամիսը մեկ մեքենա ենք սարքում
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Կախովի կամուրջի աստիճանները և լուսավորությունը սարքեք
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Բարև Ձեզ ։ Առաջարկում  եմ ,որ Տանձանոց թաղամասին օրերից  մի օր ուշադրություն դարձնեք  , այստեղ  ևս  մարդիկ են բնակվում 🙂` 1. Թող  քաղաքային  տրանսպորտը մինչև Տանձանոց հասնի  ,որովհետև  այստեղից էլ բավականին մարդիկ են  գնում ` աշխատանքի , դպրոց  ի վերջո մասնիկն  ենք  այս  քաղաղի։2Լուծեք ՝ ասֆալտապատման հարցը3.Լուծեք՝  լույսի  հարցը  2,3_րդ փողոցներում  4.Աղբամաններ տեղադրեք  ,որպեսզի 1  շաբաթ  աղբը  տանը  չկուտակվի Մի փոքրիկ  ՏԱՆՁԱՆՈՑ  և  ինչքա՜ն խնդիրններ ։
Պատասխանել
Անհայտ օգտատեր 14 ամիս առաջ
Բարև Ձեզ ։ Առաջարկում  եմ ,որ Տանձանոց թաղամասին օրերից  մի օր ուշադրություն դարձնեք  , այստեղ  ևս  մարդիկ են բնակվում (մեծ թվով)🙂` 1. Թող  քաղաքային  տրանսպորտը մինչև Տանձանոց հասնի  ,որովհետև  այստեղից էլ բավականին մարդիկ են  գնում ` աշխատանքի , դպրոց  ի վերջո մասնիկն  ենք  այս  քաղաղի։2Լուծեք ՝ ասֆալտապատման հարցը3.Լուծեք՝ լուսի  հարցը  2,3_րդ փողոցներում  4.Աղբամաններ տեղադրեք  ,որպեսզի 1  շաբաթ  աղբը  տանը  չկուտակվի Մի  անտեսված ՏԱՆՁԱՆՈՑ  և  ինչքա՜ն խնդիրններ ։
Պատասխանել

ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ն.ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒ 7
/0232/3-10-26
ashtarakmunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10018633@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner